אודות

ניו יורק

הרב עקיבא וינגרטן נולד ב1984 בניו יורק למשפחה חסידית בת 11 נפשות. הוא למד בארה״ב בארבע ישיבות בהמשך למד בישראל בעוד שתי ישיבות נוספות. על אף שהיה תלמיד טוב, הוא נזרק מהישיבות לעתים קרובות בגלל חשיבה ביקורתית, סוג חשיבה שאינה מתקבלת בחברה החרדית.
הוא הוסמך לרבנות לראשונה בגיל 17, התארס בגיל 19 והתחתן בגיל 20 בבני ברק. לאחר שנתיים נולדו להם כבר 2 ילדים.

Foto: Stephan Pramme
Foto: Stephan Pramme

ישראל

בגיל 18 נסע ללמוד בישיבה בישראל, וחי שם עשר שנים בקהילה החרדית בעיר בני ברק. בשנים אלו הוסמך לרבנות פעמיים נוספות. שלושת ילדיו עדיין מתגוררים בישראל.

גרמניה

בסוף שנות העשרים לחייו עזב הרב עקיבא וינגרטן את ישראל ואת החברה החרדית והיגר לגרמניה. הוא למד מדעי היהדות באוניברסיטת FU ובאוניברסיטת פוטסדאם, שם הרגיש לראשונה את האפשרות ללמוד לימודי יהדות בצורה ביקורתית ופתוחה. כיום הוא משמש כרב העיר דרזדן ורב הקהילה הליברלית ׳מגוון׳ בבאזל. לצד עבודתו כרב, הוא גם עוזר ליוצאי החברה החרדית למצוא את מקומם בעולם הגדול בחיבור מחדש ליהדותם והשגת מקצוע לחיים.
Foto: Stephan Pramme